Vzorové úlohy

Stáhnout celou sadu 21 úloh

Obsahové zaměření úloh

Připravili jsme pro Vás sadu 21 úloh, které lze využít při výuce hromadného zpracování dat. Díky některým úlohám se žáci stanou výzkumníky, kteří shromažďují informace o určitém problému. Data takto získaná jsou následně žáky zpracována v tabulkovém procesoru a tím se žáci učí postupům práce v tabulkovém procesoru. Níže uvedené úlohy jsou pouze vzorové, můžete si je volně upravovat. Slouží zejména jako inspirace pro vytváření úloh vlastních.

Další část úloh vychází z volně přístupných online dat, která je možno získat prostřednictvím služeb, uvedených v sekci Online data. Jsou to zejména úlohy zaměřené na aktuální počasí v ČR i v celé Evropě a na jejich vývoj, na kurzy měn a také na geografické informace o státech světa.

Seznam úloh

Níže se nachází seznam samostatných úloh a projektů. Jednotlivé úlohy ve formě metodických listů lze stáhnout ve formátu PDF (soubory se otevírají v novém okně).

Samostatné práce

Úlohy se snaží pokrýt celý rozsah učiva hromadného zpracování v tabulkovém procesoru, které je vyučováno na 2. stupni základních škol a na středních školách všeobecného zaměření.

Seznam samostatných prací podle učiva, které jsou zde procvičováno:

Projekty

Projekty shrnují velkou část učiva a jsou založeny na samostatné výzkumné aktivitě žáků.

Úlohy žáky neučí pouze používat jednotlivé nástroje tabulkového procesoru, ale také přemýšlet o vhodnosti užití jednotlivých nástrojů. Například se bude umět rozhodnout, kdy je užitečné použít sloupcový resp. spojnicový resp. výsečový graf.

Stáhnout celou sadu 21 úloh

Webmaster: Václav Šimandl, © 2021
Datum poslední aktualizace: 9.1.2021