Databáze Českého statistického úřadu

Informace o službě

Velké množství dat přímo v souborech Microsoft Office Excel (.xls nebo xlsx) lze nalézt na webu Českého statistického úřadu. Nejzajímavější statistiky:

  • Databáze demografických údajů za obce ČR
    • Vývoj počtu obyvatel ve všech obcích ČR od roku 1971 (v případě menších obcí od roku 1991)
  • Veřejná databáze ČSÚ
    • Agregovaná (tj. seskupená) data ze všech oblastí sledovaných ČSÚ
    • Obsahuje přes 1500 statických tabulek v 9 základních kategoriích
    • Data z vybrané tabulky této datábáze lze snadno exportovat do souboru Microsoft Office Excel pomocí odkazu v pravé části stránky.

Praktické použití

Data obsažená ve staženém souboru je možné použít zejména při výuce hromadného zpracování dat v hodinách ICT. Získaná data mohou být zajímavá i v běžném životě. Bližší specifikace použití záleží na oblasti, o kterou se zajímáte.

Zdroj dat

Data jsou zprostředkována ze stránek Českého statistického úřadu.
Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2011-02-25]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz>.

Webmaster: Václav Šimandl, © 2021
Datum poslední aktualizace: 9.1.2021