Online data ze sítě internet

Hromadné zpracování dat v tabulkových procesorech by mělo být zařazeno do výuky nejen na středních školách, ale také na 2. stupni základních škol. V současných učebnicích lze nalézt málo úloh, které by byly založeny na aktuálních datech. Často se zde naopak vyskytují úlohy typu "Doplňte údaje podle obrázku". Tyto úlohy nejsou pro žáky tak zajímavé a poučné jako úlohy založené na datech aktuálních. Zisk aktuálních dat je ale pro učitele časově náročný.

Tato data jsou ovšem velice přínosná. Jsou nejen prostředkem výuky hromadného zpracování dat, ale také prostředkem, jak pochopit svět kolem nás. Věděli jste například, že novorozenecká úmrtnost ve světě je nepřímo úměrná paritě kupní síly obyvatelstva a že graf této závislosti tvoří až na několik odlehlých pozorování (z celkového počtu 220 zemí) prakticky přesně jednu větev hyperboly?

Takovéto úlohy mají často přesah do jiných předmětů, například do zeměpisu, společenských věd a do mnohých dalších předmětů na odborných středních školách.

V síti internet se nachází velké množství dat, která se hodí pro výuku hromadného zpracování dat. Tato data mají velkou výhodu ve své aktuálnosti a zajímavosti. Pro učitele jsou navíc většinou dobře dostupná, a proto se nabízí otázka, proč je ve výuce nepoužít.

Obtíže při zisku dat

Některá data jsou však pro využití v hodinách v nevhodném formátu. Občas se stane, že jsou rozeseta po několika různých stránkách nebo aspoň v několika různých tabulkách. Takřka pravidlem je pak umístění fyzikálních (nebo jiných) jednotek u každé číselné hodnoty v tabulce. S těmito daty se pak obtížně pracuje. Zkuste v Excelu spočítat, kolik je průměr z hodnot 4°C a 6°C. Excel (verze 2003) tyto údaje bere jako text, a proto výsledek (tedy 5°C) spočítat neumí. Učiteli pak nezbývá než jednotky odstranit a neprve tato upravená data žákům předložit.

Ještě zajímavější může být následující situace. Získali jsme ze dvou zdrojů data o státech Evropy. Data z prvního zdroje máme v první tabulce, data ze druhého zdroje v druhé tabulce. V prvním sloupci v obou tabulkách jsou názvy zemí a v druhém sloupci v každé tabulce nějaké geografická data (v první třeba rozloha a ve druhé počet letišť). Úkol zní sloučit data do jediné tabulky tak, aby v prvním sloupci byly názvy zemí, ve druhém sloupci geografické údaje z první tabulky a ve třetím údaje z druhé tabulky. Pozn.: Počet zemí v původních tabulkách nemusí být stejný. Tento úkol není triviální řešit ani pro zkušené uživatele tabulkových procesorů a přiřazovat data ručně není pohodlné.

Naše řešení

Řešení takovýchto obtíží učitele odrazuje od využití dat z internetu ve výuce. Ve výsledku je totiž jednodušší a rychlejší si nějaká data vymyslet než upravovat data existující. My chceme co nejvíce zjednodušit zisk aktuálních dat ze sítě internet. Nemůžeme však obsáhnout všechna data, a tak jsme pro Vás vybrali několik tipů, které je možné při přípravě na výuku použít.

Stačí jen vybrat data, která chcete zpracovat, systém data předpřipraví do tabulky, kterou ve formě souboru stáhnete do počítače. Tuto tabulku pak předložíte žákům, aby požadovaným způsobem zpracovali data v ní obsažená.

Kromě toho jsme připravili sadu více než 20 úloh, které demonstrují využití dat při výuce. Tyto úlohy pokrývají velkou část učiva hromadného zpracování dat. Mimo úloh založených na samostatné práci žáků zde naleznete také náměty na tři rozsáhlejší projekty.

Seznam tipů

Zde je seznam služeb, kterých můžete využít:

Webmaster: Václav Šimandl, © 2021
Datum poslední aktualizace: 9.1.2021