Státy světa

Informace o službě

Data pro službu nazvanou Státy světa jsou čerpána z webové aplikace The World Factbook, kterou provozuje CIA (Central Intelligence Agency). V databázi této aplikace jsou uloženy základní charakteristiky každého státu světa. Ty nejzajímavější jsme pro Vás zpracovali a pomocí naší služby můžete vybrat vždy až pět položek, které budou automaticky zpracovány do souboru. Ten si můžete zdarma stáhnout a otevřít v tabulkovém procesoru (MS Excelu, OO.org Calc). Níže jsou uvedené vybrané charakteristiky:

 • Rozloha
 • Obyvatelstvo
 • Vývoj počtu obyvatel
 • Porodnost
 • Úmrtnost
 • Migrace na 1000 obyvatel
 • Novorozenecká úmrtnost
 • Střední délka života při narození
 • Plodnost
 • Osoby žijící s HIV/AIDS
 • Rozšíření obezity mezi dospělými
 • Výdaje na vzdělání
 • Reálný růst HDP
 • Parita kupní síly
 • Pracovní síla
 • Nezaměstnanost
 • Daně a další příjmy
 • Státní dluh
 • Inflace
 • Vývoj průmyslové produkce
 • Produkce ropy
 • Ověřené rezervy ropy
 • Elektřina - instalovaná výrobní kapacita
 • Elektřina - výroba z fosilních paliv
 • Elektřina - výroba z jaderných paliv
 • Elektřina - výroba z vodních elektráren
 • Elektřina - výroba z jiných obnovitelných zdrojů
 • Emise oxidu uhličitého
 • Export
 • Import
 • Zahraniční dluh
 • Telefon - aktivních pevných linek
 • Telefon - aktivních mobilních telefonů
 • Internetoví uživatelé
 • Letiště
 • Železnice
 • Silnice
 • Vodní cesty
 • Výdaje na armádu

Praktické použití

Data obsažená ve staženém souboru je možné použít nejen při výuce hromadného zpracování dat v hodinách ICT, ale také při přípravě na hodiny zeměpisu nebo společenských věd. Získaná data se však mohou hodit i v běžném životě pro porozumění zákonitostem moderního světa na úrovni států.

Poznámky k použití

Ve výsledné tabulce se zobrazují pouze státy, pro něž jsou dostupné všechny vybrané charakteristiky. Příklad: Budou vybrány charakteristiky Import, Export a Státní dluh. Pro stát Brazílie však budou dostupné pouze údaje Import a Export. Potom ve výsledné tabulce nebude Brazílie obsažena. Jestliže by byly vybrány jen charakteristiky Import a Export, Brazílie v tabulce zahrnuta bude.

Stažení dat

1. krok: Výběr charakteristik

Pomocí rozbalovacích seznamů níže si prosím vyberte jednu až pět charakteristik, které mají být zpracovány.Zdroj dat

Data byla získána ze zdroje The World Factbook, který provozuje CIA.
The World Factbook [online]. Washington, DC : Central Intelligence Agency, 2021 [cit. 2021-01-09]. Dostupné z: https://www.cia.gov/the-world-factbook/references/guide-to-country-comparisons.

Webmaster: Václav Šimandl, © 2021
Datum poslední aktualizace: 9.1.2021