Online přípravna úloh pro ICT

Na tomto webu naleznete efektivní nástroje na vytváření zajímavých a poučných úloh pro výuku hromadného zpracování dat na ZŠ i SŠ.

Předzpracování dat z internetu

Novorozenecká úmrtnost
 • Zajišťujeme vždy aktuální a skutečná data pro vyučování ICT
 • Předpřipravujeme data z internetu pro maximální efektivitu výuky
 • Generujeme tabulky použitelné v libovolném tabulkovém procesoru
 • Vygenerované tabulky lze ihned použít jako základ atraktivních úloh
 • Preferujeme samostatnou práci žáků jako základ aktivního učení
 • Vy vyberete vhodná data, my je připravíme a žáci je zpracují
 • Díky naší službě si nemusíte zdrojová data vymýšlet, my Vám je zajistíme
 • Vzhledem k  pečlivému výběru dat získají žáci při řešení úloh znalosti i z dalších oborů mimo ICT
 • Data, která byste hledali a připravovali dlouhé desítky minut, máte díky naší službě připravená během několika sekund
 • Vzorové úlohy poskytujeme zdarma ke stažení

Online dotazníky

Neoblíbenější zimní aktivity
 • Vytvářejte snadno a rychle rozmanité dotazníky
 • Žáci na dotazníky odpovídají ze svých počítačů
 • Odpovědi žáků zpracujte do přehledné tabulky
 • Vygenerované tabulky použijte jako podklad úloh
 • Šetřete čas díky tomu, že žáci mohou odpovídat najednou
 • Vyzkoušejte připravené úlohy

Přístupnost webu

Texty

Zveřejněné texty na stránkách jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost v internetovém prohlíči (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru, Ctrl + + a Ctrl + - v Mozille Firefox a Opeře).

Tisk

Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení. Obsahy tiskových stylů jsou přizpůsobeny tisku, chybí například navogační panel nebo obrázky.

Klávesové zkratky

 • Alt + 0: Hlavní stránka
 • Alt + 1: Online dotazníky
 • Alt + 2: Vzorové úlohy na hromadné zpracování dat
 • Alt + 3: Kontakt
 • Alt + 4: Zisk online dat z internetu
 • Alt + 5: Výzkumy ve třídě
 • Alt + 6 až Alt + 9, Alt + A až Alt + D: Online data z internetu

Uvedené zkratky jsou platné pro internetový prohlížeč Internet Explorer, v jiných prohlížečích se mohou klávesové zkratky lišit (například pro prohlížeč Opera platí Shift + Esc + acceskey).

Nezávislost na vstupním zařízení

Ovládání stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice.

Nezávislost na výstupním zařízení

Přístup k obsahu webových stránek není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Zobrazení je testováno na MS Internet Exploreru, Opeře a Mozille Firefox. Možné je též zobrazení bez kaskádových stylů.

Webmaster: Václav Šimandl, © 2021
Datum poslední aktualizace: 9.1.2021