Nápověda práce se staženými CSV soubory

Naše služba generuje tabulku s daty mimo jiné ve formátu CSV, pro další použití je nutné data převést do formátu Sešit MS Office Excel nebo Sešit ODF. Níže nabízíme návod krok za krokem:

Klasický postup pro Microsoft Excel

1. krok: Uložení souboru

Soubor uložte do vhodné složky na disku.

Uložení souboru internetovým prohlížečem na disk

2. krok: Otevření souboru v tabulkovém procesoru

Soubor otevřete pomocí MS Excel. Zvolte Soubor -> Otevřít.... V dialogu zvolte jako Soubory typu: možnost Všechny soubory. Následně vyhledejte uložený soubor a zvolte Otevřít.

Otevření souboru v MS Excel. Zvolte Soubory typu: Všechny soubory

3. krok: Import textu

V zobrazeném dialogu Průvodce importem textu vyberte jako způsob oddělení sloupců možnost Oddělovač. Potvrďte tlačítkem Další. Na další kartě jako typ oddělovače zvolte pouze Tabulátor. Potvrďte tlačítkem Dokončit.

Průvodce importem textu. Oddělení sloupců provedete možností Oddělovač Průvodce importem textu. Jako oddělovač zvolte pouze Tabulátor

4. krok: Kontrola správnosti zobrazení

Zkontrolujte, zda tabulka a zejména rozdělení dat do sloupců odpovídá Vašim představám.

5. krok: Uložení dat jako sešit

Uložte soubor pomocí volby Soubor -> Uložit jako.... Zde jako Typ souboru: zvolte z rozbalovacího menu položku Sešit Microsoft Office Excel.

Uložení souboru. Jako Typ souboru zvolte Sešit Microsoft Office Excel

6. krok: Práce s daty

Nyní můžete s daty začít pracovat.

Alternativní postup pro MS Excel

1. krok: Uložení souboru

Viz klasický postup

2. krok: Otevření souboru

Soubor otevřete ze souborového manažeru nebo internetového prohlížeče. Soubor se otevře v MS Excel. Jestliže budou data ve správných sloupcích, můžete přejít ke 5. kroku. Pokud budou data v prvním sloupci, vyberte tento sloupec a v menu Data zvolte funkci Text do sloupců...

Funkce Text do sloupců v menu Data

3. krok: Převod textu do sloupců

V zobrazeném dialogu Průvodce převodem textu do sloupců vyberte jako způsob oddělení sloupců možnost Oddělovač. Potvrďte tlačítkem Další. Na další kartě jako typ oddělovače zvolte pouze Tabulátor. Potvrďte tlačítkem Dokončit.

Průvodce převodem textu do slupců. Oddělení sloupců provedete možností Oddělovač Průvodce importem textu do sloupců. Jako oddělovač zvolte pouze Tabulátor

4. krok: Kontrola správnosti zobrazení

Viz klasický postup

5. krok: Uložení dat jako sešit

Viz klasický postup

6. krok: Práce s daty

Viz klasický postup

Postup pro OpenOffice Calc

1. krok: Uložení souboru

Soubor uložte do vhodné složky na disku.

Uložení souboru internetovým prohlížečem na disk

2. krok: Otevření souboru v tabulkovém procesoru

Soubor otevřete pomocí OpenOffice.org Cacl. Zvolte Soubor -> Otevřít. V dialogu zvolte jako Soubory typu: možnost Všechny soubory. Následně vyhledejte uložený soubor a zvolte Otevřít.

Otevření souboru v OO.org Cacl. Zvolte Soubory typu: Všechny soubory

3. krok: Import textu

V zobrazeném dialogu Import textu vyberte v části Volby oddělovače jako způsob oddělení sloupců možnost Odděleno pomocí. Dále jako typ oddělovače zvolte pouze Tabulátor. Potvrďte tlačítkem OK.

Import textu. Zvolte Odděleno pomocí Tabelátor

4. krok: Kontrola správnosti zobrazení

Zkontrolujte, zda tabulka a zejména rozdělení dat do sloupců odpovídá Vašim představám.

5. krok: Uložení dat jako sešit

Uložte soubor pomocí volby Soubor -> Uložit jako.... Zde jako Typ souboru: zvolte z rozbalovacího menu položku Sešit ODF.

Uložení souboru. Jako Typ souboru zvolte Sešit ODF

6. krok: Práce s daty

Nyní můžete s daty začít pracovat.

Webmaster: Václav Šimandl, © 2010